Združenie bývalých urbárnikov, pozem. spol. Tesáre